-35% на всички услуги при първо посещение на нов клиент!

Франчайз

КАКВА Е ПЪРВОНАЧАЛНАТА ТАКСА ЗА ФРАНЧАЙЗ НА ПЕЛУЧИ?

- Таксата е 2000 лева за обект.

Какво получавате при покупка на франчайз

- правото да ползвате търговската марка "Пелучи" както и целият ни опит, описан в инструкции, правила, технология и др.
- консултации при избора на място за вашият салон, при сключване на договора за наем.
- идеен проект на търговската част.Самото изготвяне на проектите се извършва от правоспособни специалисти и се заплаща от инвеститора.
- съдействие при разработката и узаконяването на проектите по всички части /архитектура, конструкции, ВиК, ОиВ,електро/. Самото изготвяне на проектите се извършва от правоспособни специалисти и се заплаща от инвеститора.
- разработка на модерен и уютен интериор с минимални средства за изпълнението му, избор на оборудване, мебели, осветление, декорация, озвучаване и др.
- консултации при обзавеждане и оборудване на салона, с цел постигане на функционалност и ефективност при минимален разход на средства.
- помощ при подбора и контрола на изпълнителите на строителната част и елементите на интериора.
- обучение на персонал - извършва се предварително в академия Пелучи - преди и след отваряне на салона. Опитен персонал от нашите салони може да бъде временно командирован във вашият салон при нужда.
- снабдяването на продукти и консумативи за салона от веригата се извършва от предварително одобрени доставчици, с цел гарантирането на постоянно и еднакво качество. От всички доставчици получаваме преференциални цени, като клиент с много обекти и голям оборот.
- ползвате специализиран софтуер, разработван и усъвършенстван от нас през годините, който улеснява и оптимизира управлението и контрола на салона във всичките му аспекти.
- за постигане на постоянно и еднакво качество във всички салони от веригата, ние извършваме собствен контрол, напр. чрез т. нар. "таен клиент". Цялата информация от този контрол ще бъде на ваше разположение за да управлявате по-успешно бизнеса си.
- рекламните кампании на веригата ще влияят положително и на вашия бизнес.

КАКВИ СА ТЕКУЩИТЕ ТАКСИ, ЗАПЛАЩАНИ НА ФРАНЧАЙЗИНГОДАТЕЛ?

Всички франчайзингополучатели заплащат 6% роялти такса върху нетния приход от продажба на продукти и услуги.
Всички франчайзингополучатели заплащат 5% такса върху нетния приход от продажба на продукти и услуги за рекламен бюджет. Тази такси се заплащат всеки месец.

Под наем или покупка?

Много от разходите по създаване на салона са свързани с подобрения на самото помещение, поради което препоръчваме на нашите клиенти да търсят да наемат помещения за срок от 10 години или да инвестират в собствено, ако имат възможност.

Нямам опит, това проблем ли е?

Съгласно самата идея за разрастване на бизнеса чрез франчайз, най-подходящия партньор е физическо лице, пряко ангажирано в управлението на инвестицията си, в случая - на салона. Липсата на опит в тази сфера е по-скоро преимущество, тъй като това дава възможността да бъдете обучени от нас да водите бизнеса по една вече доказала своята ефективност формула. Освен за първоначалното обучение, ще можете да разчитате на нас за консултации и помощ за целия срок на договора.
Срок на договора - 10 години

Каква е печалбата, която получава всеки търговски партньор?

Печалбата зависи от натовареността на обекта и броя на служителите в него.

За колко време мога да възвърна инвестицията си?

Печалбата зависи от много фактори, включително оперативни и текущи разходи, наемни нива, но най-важното е желанието и способността ти да управляваш ефективно. Средната възвръщаемост на салон от веригата е между 15 и 18 месеца.

Кой може да стане търговски партньор на PELLUCCI?

Търговски партньор може да бъде всяко юридическо лице, което отговаря на изискванията на PELLUCCI, няма просрочени задължения към други физически или юридически лица, държавни институции и организации и няма участие в съдебни дела.

Какви са условията едно помещението да е подходящо за салон за красота?

Основните изисквания са:
най-успешните търговски центрове с богат микс от наложени брандове;
търговски центрове в близост до административни сгради и офиси;
зони с активна търговска дейност;
центрове на големи квартали;
локации в близост до бизнес сгради, училища, паркове;
локации с голям поток от хора;
локации с удобни места за паркиране.
• да се намира на партер
• да има санитарен възел в помещението
• да е просторно помещение, с пряка слънчева светлина
• да се обзаведе по стандарт на PELLUCCI.
* Оборудването и обзавеждането са за сметка на търговския партньор.

Каква е инвестицията за откриване на салон за красота PELLUCCI?

Началният капитал е индивидуален за всеки партньор според населеното място, нуждата от ремонтни дейности на помещението и др. За сметка на партньора са следните разходи:
наем на помещението
еднократна такса за присъединяване към бранда PELLUCCI
ремонтни дейности по помещението според нуждата за привеждането му по стандарт
обучение на служителите
обзавеждане на салона и техническо оборудване
брандиране на салона (рекламна табела, стикери)
работните заплати и осигуровките на служителите, които са назначени на трудов договор към партньора. Те се договарят между партньора и наетите служители.
работно облекло на служителите
СОТ, интернет и видеонаблюдение
всички ежемесечни разходи по поддръжка на помещението
осигуряване на пожарна безопасност в салона според тарифата на специализирана фирма

ПЕЛУЧИ ЩЕ МИ ОСИГУРИ ЛИ ФИНАНСИРАНЕ?

- Ние не предоставяме финансова помощ на франчайзингополучателите. Нашето желание е да се изберат потенциални франчайзингополучатели с необходимия капитал за изграждане на техен обект.

КАКВА Е ОБЩАТА СТОЙНОСТ, ЗА ДА СЕ ОТВОРИ ПЕЛУЧИ?

Реалните разходи варират поради редица фактори, но на среща с нашия франчайз екип ще получите различните варианти спрямо конкретната локация.

Има ли обучения за служителите и партньорите на PELLUCCI?

Да, всеки служител преминава необходимите обучения. Те се провеждат в академията на PELLUCCI
Всеки кандидат-служител се подготвя дистанционно в платформата за електронно обучение на PELLUCCI и на място.
Обучението завършва с тест, който се провежда в управлението на компанията в гр.Ботевград.
Търговският партньор назначава на трудов договор към неговата фирма само тези служители, които успешно са преминали теста.
Обучението е платено и всички разноски се поемат изцяло от франчайзополучателя.

Стъпки към сътрудничество:

Разгледайте локациите, към които имаме интерес за откриване на салон за крастоа.
Попълнете формата за кандидатстване и я изпратете до отдел франчайз на Пелучи.
Нашият екип ще разгледа Вашата кандидатура и ще се свърже с Вас.
Ние ще Ви поканим на среща за обсъждане на възможностите след първоначално одобрение на кандидатурата Ви. Ще Ви предоставим детайлно нашите изисквания и условия за работа с нас.
В срок от 1 месец след срещата ни, ние ще вземем заедно решение за бъдеща ни съвместна работа.
Подбор и обучение на персонал – Ние обучаваме Вас или одобрен от Вас екип или кандидат за управител на салона.
Предстои подписване на договор за франчайз.
Проектиране на помещението за бъдещият салон Пелучи – Времето, необходимо за изготвяне на детайлен проект за салон Пелучи от наша страна, е 1 месец.
Изготвяне на бюджет, проектен план за откриване на салона и план за възвращаемост на инвестицията.
Изграждане на салон за красота Пелучи – времето, необходимо за преустройство в салон, в случай че няма строителство на нова сграда, е 3 месеца от старта на строителството до дата на въвеждане в експлоатация на обекта.
Откриване на обекта.
Разработване на обекта, контрол и взаимопомощ – наш екип от специалисти работи 1 седмица в новооткрития салон, след което дава препоръки за подобряване на качеството на работа. Регулярно, вашата работа се проверява чрез системата „Таен клиент”, както и чрез “Оперативни проверки” извършвани от отдел оперативен контрол към веригата.

Мога ли да притежавам повече от 1 на брой салони Пелучи и запазвате ли ми територията, след като открия дадена локация?

Ние се стремим да развиваме нашите партньори и затова идеята пред нас е, когато се почувстваш уверен, да продължиш да развиваш салонната мрежа. Пелучи запазва локацията на всеки свой салон с определено отстояние, което се вписва и в договора за франчайз партньорство.

Защо да купите нашият бизнес модел?

Защото работи!
А работи, защото сме го изградили по този начин.
Изградили сме го така, че да работи по-добре от всеки друг. Измислили сме крайно решение за специфичните проблеми в бизнеса. Малка машина за пари. Абсолютно предсказуем бизнес, който прави това, което обещава да прави всеки път. Бизнес, който може да ви даде всичко, което поискате.
И понеже може да ви даде всичко, което искате, може да дадете на бъдещите ви клиенти, всичко което те искат.
Непрекъснато подобряване на системата.
Наелектризиращо, еуфорично, живо.
За да се направи какво?
За да изпълним обещанието, което никой друг в индустрията не се осмелява да даде!
А именно успех!

Полза от присъединяването в нашето семейство

Бизнесът, който ние разбираме и ще ви предоставим най-работещия модел, актуален към момента.
Ще ви предоставим осигурен бизнес модел.
Ще ви предоставим обучен персонал на най- високо ниво, който да отговори на изискванията на вашите клиенти.
Програма, разработена години напред, с очаквани печалби.
Намален риск при инвестиция.

Присъединете се към екипа

Съвсем лесно е. След като завършите проучването си и имате сигурното одобрение да станете собственик на франчайз на Пелучи® не се бавете. След като сте взели решение, пред вас има огромно поле от възможности.
Очакваме с нетърпение вашето обаждане!

Заявка за партньорство

Попълни заявка за партньорство.
Информация за липса на задължения и чисто съдебно минало на кандидата и неговата фирма.
Удостоверение от регистъра на Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) относно липса на висящи изпълнителни производства срещу фирмата, за която кандидатствате.
Удостоверение от регистъра на Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) относно липса на висящи изпълнителни производства срещу участниците във фирмата-кандидат.
Свидетелство за съдимост на участниците във фирмата-кандидат.
Удостоверение от Териториална дирекция (ТД) на Национална агенция на приходите (НАП), издадено по реда на чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК), относно наличието или липса на публични задължения на фирмата.
Удостоверение от ТД на НАП, издадено по реда на чл. 87, ал. 6 от ДОПК, относно наличието или липса на публични задължения на участниците във фирмата.
Удостоверение от Централния кредитен регистър (ЦКР) към Българска народна банка (БНБ) относно наличието или липсата на задължения към финансови институции на фирмата-кандидат.
Удостоверение от ЦКР към БНБ относно наличието или липсата на задължения към финансови институции на участниците във фирмата.
Удостоверения от Районна и Окръжна прокуратура по настоящия адрес на управляващия или представляващия търговеца относно липсата на висящи наказателни производства срещу участниците във фирмата.
Удостоверения от Районния или Окръжния съд по седалището на търговеца относно наличието или липсата на висящи граждански и търговски дела срещу него, както и срещу участниците във фирмата.
Удостоверение от Окръжния съд по седалището на фирмата относно липсата на образувано производство по несъстоятелност.

Етап Проверка на адрес и възможност за откриване на салон
Етап Проучване на локация и попълване на анкетна карта.
Етап Избор на партньор -Подготовка на комплект документи.Срок до 20 работни дни.
Етап Преглед на подадения комплект документ.Срок до 5 работни дни.
Етап Провеждане на лична среща с представител на Пелучи.Целта е приключване на етап Избор
на партньор.
Етап Избор на помещение.Съгласно изпратени схема и снимки по чек лист на Пелучи.Срок до 5 работни дни.
Етап Сключване на договор за наем.
Срок до 5 работни дни.
Етап Извършване на ремонтни дейности и обучение на служителите
Етап Сключване на договор за търговско представителство.След приключено обучение на служителите.
Откриване на салон.

Не пропускай месечните ни предложения!

Абонирай се за бюлетина, за да получаваш първи актуалните ни предложения.